Protocol

 

Protocol Covid-19 Dorpshuis De Hanswijk

Hanswijk 1, 1934CP Egmond aan den Hoef

 

Karin Bruins, secretaris bestuur stichting Dorpshuis De Hanswijk

Bert de Leeuw, manager en coronaverantwoordelijke De Hanswijk

www.dehanswijk.nl

Versie 3

5-6-2020

 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni 2020. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. De Hanswijk volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan.  In dit protocol d.d. 05-06-2029 leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

 

1          We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis

 

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen, dorpshuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid

1.1      Opening van ons gebouw

Vanaf de invoering van de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan is De Hanswijk vanaf 16 maart 2020 gesloten voor alle gebruikers. Een aantal gebruikers heeft ons verzocht om vanaf 1 juni 2020 voor hun activiteiten weer gebruik te kunnen maken van zalen binnen De Hanswijk.

Naast deze gebruikers willen wij alle gebruikers met inachtneming van de RIVM maatregelen faciliteren om waar mogelijk hun activiteiten weer op te starten. Omdat we de RIVM maatregelen volgen zijn vanaf 5 juni sportactiviteiten, nog niet mogelijk.

1.2      Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de vereniging Dorpswerk Noord Holland, het bestuur van Dorpshuis De Hanswijk en de gebruikers die vanaf 1 juni weer gebruik willen maken van de zalen van De Hanswijk.

Het doel van dit protocol is om vanaf 1 juni 2020 het De Hanswijk weer open te stellen met inachtneming van de op dat moment geldende RIVM richtlijnen. Hierdoor kunnen wij weer bijdragen aan het doel van onze stichting om De Hanswijk te exploiteren ten behoeve van het verenigingsleven en vrijetijdsbesteding en voor het bevorderen van de onderlinge contacten van de bewoners van Egmond aan den Hoef en omgeving.

Dit protocol is een dynamisch stuk en zal worden bijgesteld aan de hand van de actuele RIVM richtlijnen. Zodra de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan worden aangepast wordt waar mogelijk dit protocol aangepast en worden de gebruikers geïnformeerd.

1.3      Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Dorpshuis De Hanswijk is eigendom van Stichting Dorpshuis De Hanswijk. Om die reden is het bestuur van Dorpshuis De Hanswijk betrokken bij het opstellen van dit protocol.

1.4      Welke openingstijden hanteren we?

De Hanswijk is vanaf 1 juni 2020 open voor activiteiten die mogelijk zijn volgens de RIVM maatregelen. Sport (gym, boksen, voetballen, ballet, dansen en biljart) zijn vanaf 1 juni nog niet mogelijk in De Hanswijk).

Gebruikers zijn welkom in groepen tot 30 personen. Binnen De Hanswijk zijn meer zalen. Hierdoor is het mogelijk dat meer gebruikers tegelijk gebruik maken van De Hanswijk.

De gebruikers informeren De Hanswijk in hun eigen protocol op welke dagen en tijden zij gebruik willen maken van De Hanswijk. Buiten deze data en tijden zijn de gebruikers niet welkom.  Overige gebruikers worden geïnformeerd door De Hanswijk dat zij zonder afspraken over het oppakken van hun activiteiten en zonder protocol nog niet welkom zijn om hun activiteit uit te voeren in De Hanswijk.

1.5      Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van Stichting De Hanswijk is verantwoordelijk voor het gebouw en het faciliteren van het gebruik van de zalen. De manager van Dorpshuis De Hanswijk, de heer Bert de Leeuw, is contactpersoon voor alle gebruikers en tevens coronaverantwoordelijke.

1.6      Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Het dagelijkse  beheer wordt uitgevoerd door mevrouw Patricia Hoek. Zij is op het moment dat de gebruikers aanwezig zijn verantwoordelijk voor de schoonmaak, en voor het toezien op goed gebruik van de accommodatie door de aanwezige bezoekers en gebruikers.

De beheerder is in dienst bij Stichting Dorpshuis De Hanswijk.

1.7      Wie zijn onze gebruikers?

De gebruikers van Dorpshuis De Hanswijk zijn:

 • Mensendieck therapie Edith Heiligers. Maakt gebruik van de foyer als wachtruimte.
 • Bloedafname Starlet. Maakt gebruik van de foyer als wachtruimte.
 • Anders Actieven, activiteiten voor mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen
 • Musicalvereniging De Hanswijckers, musicalvereniging
 • Muziekvereniging Lamoraal van Egmond, fanfare orkest
 • Toneelvereniging Flierefluiters, amateurtoneelvereniging
 • Theatergroep Horizon, theatergroep
 • Micheline’s Dance Studio, ballet
 • BC Egmond, bridge club
 • Erato, koor
 • Sarajevka, volksdans
 • Boksclub De Groot
 • Lundi Sportief, zaalvoetbal
 • Stichting Welzijn Bergen, aanschuiftafel
 • Stichting Welzijn Bergen, jeugdbelangen
 • Stichting Welzijn Bergen, ouderengym
 • De Soos, activiteiten voor ouderen
 • Spirit, gymvereniging
 • Holland Sport, sportactiviteiten voor jongeren
 • Boswaidschool, schoolgym
 • Jozefschool, schoolgym
 • Recreatieve sportclubs

1.8      Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Zowel de mensendieck praktijk van Edith Heiligers als Starlet bloedafname hebben een eigen protocol. Zij maken gebruik van de foyer als wachtruimte en worden om die reden geïnformeerd over het protocol van De Hanswijk. De klanten van de mensendieckpraktijk en Starlet worden gezien als bezoekers van De Hanswijk.

De verenigingen en andere gebruikers zijn gevraagd door De Hanswijk om een eigen protocol op te stellen zodat zij binnen hun activiteit kunnen voldoen aan de actuele RIVM richtlijnen.

De gebruikers van Hanswijk 1a t/m 1c (gemeente Bergen, GGD, MEE en Fysio De Ronde) hebben hun eigen ingang en maken geen gebruik van de entree en zalen binnen het Dorpshuis.

 

2          Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1      Het buitenterrein

Het buitenterrein wordt niet gebruikt voor activiteiten. Er wordt op het buitenterrein gebruik gemaakt van de fietsenrekken en het terrein wordt gebruikt door rokers. Op de deur bij de entree worden de gebruikers via posters geïnformeerd over de maatregelen die De Hanswijk heeft getroffen en om 1,5 meter afstand te houden.

2.2      Toegang tot het gebouw

De Hanswijk heeft twee ingangen. De hoofdentree zijn de schuifdeuren met sluis en met directe toegang tot de foyer en zalen. Deze ingang wordt vanaf 1 juni weer opengesteld. De andere ingang is de openslaande deur naar de kleedkamers en sportzaal. Deze toegangsdeur blijft gesloten totdat het weer mogelijk is om te sporten in De Hanswijk.

 

 

 

 

 

2.3      Capaciteit

De Hanswijk heeft verschillende zalen. Vanaf 1 juni 2020 mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn in een locatie, exclusief personeel. Om te kunnen voldoen aan de maatregel om 1,5 meter afstand te houden van elkaar wordt uitgegaan dat voor 20 bezoekers 100 m2 aan ruimte nodig is.

Zaal oppervlakte Capaciteit/ personen Capaciteit/personen vanaf 1 juni 2020. Max 20 per 100 m2 en niet meer dan 30 personen per zaal
Zuid 34 m2 25 7
Grote zaal (Oost, Midden en West) 215 m2 100 30
Oost 64 m2 35 14
Midden 86 m2 45 18
West 68 m2 40 16
Toneel 100 m2 45 20
Sportzaal 290 m2 300 maximaal 30
Foyer 75 m2 30

 

De gebruikers van de zalen geven in hun protocol aan met hoeveel bezoekers zij aanwezig zijn in de zaal. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van hun protocol. Als zij afwijken van hetgeen beschreven is in hun protocol worden zij hierop aangesproken door de coronaverantwoordelijke van De Hanswijk.

2.4      Route

Alle bezoekers komen binnen via de hoofdingang met schuifdeuren. Aan de gebruikers wordt gevraagd hun leden te informeren om niet tegelijk binnen te komen en om de routes te volgen die De Hanswijk heeft aangegeven.

Na de ingang gelijk links, deuren uit de toiletten.

De Hanswijk zorgt voor een eenrichtingsverkeer route. Voorbij de schuifdeuren loopt de route linksom langs de toiletten richting zaal zuid en richting de foyer en andere zalen. Direct na de entree staat een barricade met verwijzing naar de route.

Daarnaast zorgt De Hanswijk vanaf de entree en door het gebouw voor posters waarop verwezen wordt naar de routes en de andere maatregelen.

2.5      Inrichting ruimtes

In de foyer worden om de 4 persoonstafels 2 stoelen geplaatst in plaats van 4. Rondom om de rechthoekige statafel staan 4 krukken en rondom de stamtafel worden 6 stoelen geplaatst. De barkrukken aan de bar zijn tijdelijk verwijderd.

Afrekenen kan alleen nog met pin. De kassa staat achter de bar en kan bedient worden zonder in contact te komen met de klant. Het pinapparaat is mobiel en kan op het buffet geplaatst worden zodat de bezoeker kan afrekenen. Als de betaling akkoord is wordt het pinapparaat weer teruggenomen.

De afstand tussen de bezoeker aan de bar en de barbediende is minder dan 1.5 meter. Om die reden zijn de barkrukken weggehaald en kan geen consumptie worden genuttigd aan de bar. Consumpties worden niet aan de bar geserveerd maar kunnen worden afgehaald aan het buffet voor de keuken. De beheerder schenkt de koffie in kartonnen bekers en zet deze op een dienblad, de gebruikers halen het dienblad zelf op.

In de zalen worden het aantal stoelen geplaatst voor het aantal bezoekers dat is toegestaan. Inherent aan dat aantal worden er tafels bij geplaatst.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. Bezoekers en gebruikers houden hun jassen bij zich.

3          Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

 

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1      Over de toegang tot de locatie spreken we af

De beheerder van De Hanswijk opent en sluit De Hanswijk in overleg met de manager van De Hanswijk. Zonder overleg en toestemming met de manager van De Hanswijk zijn er geen andere gebruikers die openen en sluiten.

3.2       Zo geven we instructies aan de gebruikers

De gebruikers worden geïnformeerd over de maatregelen die De Hanswijk heeft genomen door middel van dit protocol. Zij ontvangen bij aanpassing van de maatregelen een update van het protocol met een vermelding in het emailbericht wat de aanpassingen zijn.

Het protocol dat de gebruikers zelf maken wordt toegevoegd bij het actuele protocol van De Hanswijk.

3.3       Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

De Hanswijk wordt bij gebruik dagelijks schoongemaakt. Vanaf 1 juni wordt voor en na gebruik van de zalen schoongemaakt en geventileerd. Extra maatregelen die De Hanswijk neemt is om de  handgrepen, deuren, tafels, stoelen en vloeren nu dagelijks schoon te maken.

De toiletten worden twee keer per dag schoongemaakt en zijn toegankelijk voor 2 personen tegelijk. De overige toiletten worden afgesloten. In ieder toilet is het aantal wastafels beschikbaar die voldoen aan 1,5 meter afstand.

3.4      Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

De Hanswijk draagt zorg voor de gelegenheid om bij entree van het gebouw de handen te wassen in de toiletten. De deuren naar de toiletten zijn eruit gehaald en de toiletten en wasbakken zijn direct toegankelijk zonder deuren te openen. Er is zeep en er zijn papieren handdoeken. Omdat zeep effectiever is om de handen goed te wassen wordt dit aangemoedigd.  Als alternatief is handgel aanwezig.

In het horecadeel wordt gebruik gemaakt van kartonnen werpbekers, melkcupjes en suikerzakjes en wegwerproerstaafjes.

De gebruiker is in de zaal die wordt gebruikt zelf verantwoordelijk voor de hygiëne. De Hanswijk zorgt voor de gelegenheid om de handen goed te wassen en faciliteert voldoende afstand tijdens de activiteiten. Als de activiteit reden geeft om ook in de zaal de handen te desinfecteren dan zal de gebruiker zelf zorg dragen voor een desinfecteermiddel (handgel).

De deuren naar de zalen staan open en mogen tijdens het gebruik gesloten worden als dit gewenst is. Het is de bedoeling om zo min mogelijk gebruik te maken van de deurklinken ondanks dat deze een aantal keren per dag worden afgenomen.

4       Zo gaan we met elkaar om

                               

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 2 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1      Dit verwachten we van onze bezoekers en gebruikers

Bezoekers en gebruikers komen niet zonder afspraak naar De Hanswijk. Bezoekers hebben een afspraak bij de mensendieckpraktijk, de arts voor rijbewijskeuring of bij de bloedafname. Andere bezoekers zijn onderdeel van een gebruiker (vereniging) en komen voor een activiteit.

De coronaverantwoordelijke van de gebruikers houdt met hun leden die komen voor een activiteit in De Hanswijk een checkgesprek. De vragen die gesteld worden zijn: heb je koorts, moet je hoesten, ben je ziek, zijn de familieleden thuis gezond. Bij een negatief antwoord is de bezoeker of het lid van de gezelschap niet welkom in De Hanswijk.

Bezoekers en gebruikers blijven niet langer in De Hanswijk dan de tijd die nodig is voor hun bezoek of de activiteit.

4.2      Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij de ingang van De Hanswijk, in alle zalen en in de foyer hangen posters met de huisregels voor het gebruik van De Hanswijk. Daarnaast worden de maatregelen bekend gemaakt op de website www.dehanswijk.nl.

Dit protocol wordt gedeeld met alle gebruikers zodat zij hun leden kunnen informeren voordat zij naar De Hanswijk komen en zodat zij hun eigen protocol kunnen afstemmen op het protocol van De Hanswijk.

5          Programmeerkeuze

 

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes.

5.1      Voor deze doelgroep zijn we open vanaf 1 juni 2020

Vanaf 1 juni is De Hanswijk open voor repetities fanfare, professionele (solo) zang, vergaderingen, tekstrepetities, schilderlessen en taalcursussen; deze lijst is niet limitatief. Het maximum aantal aanwezigen binnen De Hanswijk is 30 personen. Deze 30 personen kunnen worden verdeeld over meer zalen. Als meer dan 1 gebruiker (vereniging) gebruik wil maken van De Hanswijk op dezelfde dag of avond wordt overlegd me de coronaverantwoordelijke van De Hanswijk wat mogelijk is.

5.2      Deze activiteiten zijn niet mogelijk in ons dorpshuis

De Hanswijk is nog niet open vanaf 1 juni voor gym, ballet, volksdansen, sport (waaronder bridge, kaarten en biljarten), (niet professionele) zang en koorzang.

5.3      We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw

De Hanswijk staat open voor overleg als meer gebruikers tegelijk gebruik willen maken van de zalen. Door de ruimte in De Hanswijk en de afstand tussen zalen, sportzaal en toneel is het mogelijk om meer gebruikers toe te laten tot De Hanswijk en binnen het maximum aantal van 30 bezoekers te blijven.

5.4      Dit vragen we van onze gebruikers

Alle gebruikers die vanaf 1 juni 2020 gebruik willen maken van De Hanswijk overleggen hun eigen protocol aan de coronaverantwoordelijke van De Hanswijk.

 

In het eigen protocol geeft de gebruiker in ieder geval aan:

 • Welke activiteit wordt uitgevoerd
 • Welke ruimte hij wil gebruiken voor de activiteit
 • Wat de aanvangstijd en eindtijd is van de activiteit
 • Met hoeveel personen de activiteit plaatsvindt
 • Hoe hij zich kan houden aan de voorwaarden van het RIVM, de eigen branche vereniging en de voorwaarden uit dit protocol
 • Wie van de gebruiker de coronaverantwoordelijke is
 • Hoe contact wordt onderhouden met de coronaverantwoordelijke van De Hanswijk
 • Wie het checkgesprek houdt met de leden
 • Bekend is dat alleen de beheerder en de manager De Hanswijk openen en sluiten

Indien wordt overeengekomen dat het protocol van de gebruiker passend is wordt het protocol opgenomen in het actuele protocol van De Hanswijk en daardoor mede voorgelegd aan de veiligheidscoördinator van de gemeente Bergen.

6   Vervolgstappen

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

De gebruikers van De Hanswijk worden via email geïnformeerd als de toepassing van de richtlijnen veranderen. Vervolgstappen bij verruiming van de maatregelen heeft consequenties voor alle gebruikers met betrekking tot verdeling van de zalen en gebruik van De Hanswijk.

 

 

Datum: 5-6-2020

Naam: Bert de Leeuw en Karin Bruins

DorpshuisHanswijkProtocol